JO Plasts kvalitets- og miljøpolitik

Kvalitetspolitik

Hos JO Plast A/S er vi forpligtet til at opnå konkurrencefordele gennem løbende forbedringer og innovation, hvilket vi vil sikre ved:

 • Tilfredshed hos vores medarbejdere og aktionærer
 • Fuldstændig kundetilfredshed ved at imødekomme og overgå kundernes forventninger.
 • Udvikling af produkter og processer i overensstemmelse med de nyeste teknologier.
 • Opbygning af et robust kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med ISO 9001-standarden, for at sikre konsistens og høj kvalitet i alle vores aktiviteter.
 • Evaluering og forbedring af vores processer gennem systematisk overvågning, fejlforebyggelse og risikobaseret tænkning.
 • Fremme af et bæredygtigt samarbejde med leverandører for at støtte gensidig vækst og innovation.
 • Overholdelse af alle relevante lovkrav og regulativer.

Miljøpolitik

Som en del af vores engagement i ISO 9001 og vores ansvar over for miljøet, har JO Plast A/S forpligtet sig til at:

 • Systematisk reducere vores miljømæssige fodaftryk gennem kontinuerlige forbedringer og præventive miljøbeskyttelsestiltag.
 • Anvende ressourcer effektivt, minimere spild og fremme genanvendelse og genbrug.
 • Overholde miljølovgivning og andre krav og integrere miljøledelsespraksis i hele organisationen.
 • Uddanne vores medarbejdere i miljøbevidsthed og bemyndige dem til at deltage aktivt i miljøbeskyttelsesinitiativer.

Arbejdsmiljøpolitik

JO Plast A/S prioriterer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi stræber efter at:

 • Sikre og vedligeholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 • Anvende proaktive tilgange til at forebygge arbejdsrelaterede skader og sygdomme.
 • Overholde alle relevante arbejdsmiljøregulativer og kontinuerligt forbedre arbejdsmiljøforholdene.
 • Involvere medarbejdere og give dem nødvendige ressourcer og uddannelse til at opretholde en sikker arbejdsplads.

Anti-korruptionspolitik

 I overensstemmelse med ISO 9001’s principper om etisk forretningsførelse forpligter JO Plast A/S sig til:

 • At opretholde en kultur af integritet og gennemsigtighed i alle vores forretningsaktiviteter.
 • At have nultolerance over for bestikkelse, korruption og bedrageri.
 • At implementere effektive kontrolmekanismer for at overvåge og håndhæve vores etiske retningslinjer.

Disse reviderede politikker afspejler JO Plast A/S’s engagement i kvalitet, bæredygtighed og etisk forretningsførelse, alt sammen understøttet af vores forpligtelse til de standarder og principper, der er angivet i ISO 9001.