JO Plasts kvalitets- og miljøpolitik

Kvalitetspolitik

For at opnå konkurrencefordele med løbende udvikling, er vi forpligtet til:

 • At sikre tilfredse kunder, medarbejdere og aktionærer.
 • Kundernes forventninger og krav er retningslinjer for vores aktivitet og kvalitet. Vi vil gøre vores bedste for, at vores kunder er tilfredse med det produkt vi leverer. Det gør vi ved at følge den nyeste teknologi og målrette arbejdet på løbende forbedring gennem hele produktionsprocessen.
 • Vores fokus er at være en førende leverandør af totalløsninger baseret på udvikling, design og fremstilling af systemer og produkter inden for vores forretningsområder.
 • Foretage systematisk evaluering af processer/produkter for at opdage eventuelle fejl under processen og forhindre at disse fejl gentages.
 • Bygge gensidigt, gavnligt forhold til vores leverandører for at få resultater, som opretholder løbende udvikling.
 • Drive vores forretning i overensstemmelse med kravene i gældende love og regler. Et kvalitetsstyringssystem, der mindst bør opfylde kravene i ISO 9001
 • Varer, der sendes ud fra fabrikken, skal leve op til de ønskede kvalitetskrav – mindst.

Miljøpolitik

JO Plast A/S anerkender sit ansvar for at beskytte miljøet. Derfor vil vi, så vidt det er sikkert, praktisk og økonomisk muligt, drive vores virksomhed på en sådan måde, at vi minimere eventuelle negative virkninger på miljøet.

JO Plast A/S fremmer sin miljøpolitik ved at følge nedenstående praksis:

 • Overholde og om muligt overstige alle lovmæssige krav og relevante regelsæt.
 • Betjene vores forretning på en måde, der beskytter miljøet.
 • Fremme miljøbevidsthed for de ansatte og hverve deres støtte til at forbedre selskabets resultater gennem uddannelse og instruktion.
 • Minimere spild gennem evaluering af processer for at sikre, at de er så effektive som muligt
  Spare på råvarer, på energien og på vand,samt minimere brugen af miljøskadelige og ikke-genanvendelige materialer.
 • Aktivt fremme genbrug både internt og blandt vores leverandører og kunder, hvor det er muligt
  Administrere levering for at minimere de miljømæssige konsekvenser af både produktion og distribution.
 • Ved genanvendelse af restmaterialer. Affaldsplast fra produktionen genanvendes enten af os selv eller af vores autoriserede partnere til produktion af nye plastprodukter, samt genbrug af papir, karton, vand og emballage hvor det er muligt.